Život v zimě u Koumáků

Škola

Život v zimě u Koumáků

Autor: Koumáci


V uplynulém týdnu jsme se museli soustředit hned na několik důležitých činností. Kromě ověřování z matematiky a českého jazyka jsme všichni prezentovali přečtené knihy, tentokrát každý sám před celou třídou. Pokud byl někdo z nás nervózní, při prezentacích to téměř nebylo poznat. Našli jsme pro prezentátory mnoho různých ocenění i nějaká doporučení. Jejich formulace pro nás nebyla jednoduchá, ale společně jsme to zvládli skvěle. I při záverečné práci na téma příroda v zimě na nás čekala náročná práce. Ve skupninách jsme četli odborné texty, vyhledávali informace, diskutovali. Někteří z nás se stali odborníky na zimování medvěda hnědého, někteří na rorýse obecného a další na sviště horského, všichni společně pak na jelena evropského. Byla to zajímavá práce završená tematickou hrou i malbou.

Na angličtině jsem naposledy zopakovali téma jídlo a pití a posunuli se ke staronovému tématu Body Parts s názvem Happy Faces. Procvičujeme části těla (dle učebnice a face, eyes, ears, a nose, a mouth, hair, navíc přídáváme a head, shoulders, knees, toes, arms a legs). Vše se učíme rovnou číst a psát. Nově se věnujeme frázi "I've got (two eyes, blond hair...)". Poznáváme slovíčka big x small, fast x slow, long x short. Hráli jsme hry, psali ve skupinkách hádanky pro ostatní.


Chcete článek sdílet?