Z historie Jednoho stromu

Tři dámy s jednou myšlenkou

V roce 2009 se potkaly tři dámy s dlouholetou pedagogickou praxí nad jednou myšlenkou – rozhodly se vytvořit v Dolním Poberouní komunitní a vzdělávací centrum pro děti, mládež i dospělé. A tak Alena Laláková, Jana Wills a Andrea Kořínková v březnu 2009 společně založily o. s. Jeden strom.

2009 – Začínáme

V září jako první otevíráme komunitní centrum a školku. Navazujeme na Ekocentrum Petrklíč a snažíme se pomáhat především rodinám s předškolními dětmi. Pomáháme rozvíjet schopnosti dětí i dospělých a dáváme jim možnost aktivně spolu trávit volný čas.


2010 – Jsme tu pro všechny

Od začátku pomáháme také rodinám dětí s poruchami autistického spektra, a to začleněním dětí do naší školky i poradenstvím v úzké spolupráci s odborníky. V září 2010 jsme přibrali do našeho týmu školičku rarášků od 2 do 3,5 let. Pro děti pořádáme kroužky, tábory a výlety.


2014 – Budujeme školu a poradenské centrum Jeden prostor

V září 2014 jsme otevřeli další třídu Lesní školky Na dvorečku v Řevnicích. Na mezinárodní konferenci Výchova k udržitelnému rozvoji jsme obdrželi titul Školka blízká přírodě. Získali jsme do pronájmu dům v Černošicích, kde budujeme školu Jednoho stromu zaměřenou svým školním vzdělávacím programem na výchovu k udržitelnému rozvoji (předpokládané otevření v září 2015). Součástí školy je poradenské centrum JEDEN PROSTOR, které nabízí psychologické, pedagogické a psychoterapeutické poradenství. Do našich školek dochází 90 dětí. Potkat se u nás můžete s 20 lektory a pedagogy. V září 2014 jsme oslavili 5. výročí založení Jednoho stromu. 7. 11. se občanské sdružení Jeden strom transformovalo na zapsaný ústav. Jsme JEDEN STROM z.ú. Bojujeme o dobrovolnou registraci dětských skupin, která nás ohrožuje.


2015 – Otevíráme poradenské centrum a připravujeme domácí komunitní školu

Duben 2015 nám přinesl novelizaci zákona o péči o dítě v dětské skupině, která nám umožňuje svobodně fungovat dál a rodičům zachovat možnost volby vzdělávací alternativy. Otevřeli jsme poradenské centrum Jeden prostor v Černošicích. V září 2015 jsme otevřeli první třídu Komunitní školy Jeden strom v Černošicích. V říjnu 2015 bylo dostavěno nové zázemí pro lesní školku Na dvorečku. Máme čtyři jurty (získali jsme dotaci OPŽP, prioritní osa 7). V září 2015 do našich školek a školy nastoupilo 114 dětí předškolního a mladšího školního věku.


2016 – Otevíráme další třídu naší školy. Rosteme zevnitř i zvenku

V lednu 2016 proběhl historicky druhý zápis do naší nové školy. Zapsali jsme na školní rok 2016/17 14 nových dětí. V červnu 2016 jsme úspěšně dokončili první ročník školy. Tým Jednoho stromu se rozrůstá na 42 pracovníků. Jako čtvrtá lesní školka v České republice jsme získali titul Certifikovaná LMŠ. Ředitelka organizace Jeden strom z.ú. Alena Laláková byla zvolena místopředsedkyní Asociace lesních mateřských škol.


2017 – Vstupujeme do rejstříku a kupujeme pozemek na stavbu školy

Rok 2017 nám změnou legislativy otevřel dveře k registraci LMŠ Na dvorečku do rejstříku škol a školských zařízení, po které jsme společně s Asociací lesních mateřských škol chtěli jít. V červnu 2017 se tak podařilo pod Jedním stromem oficiálně zřídit nový právní subjekt Lesní mateřská škola Na dvorečku. Na jaře proběhl další zápis do našich jednotlivých škol. Především u prvního stupně jsme čelili výrazně vyššímu počtu zájemců, než který jsme mohli přijmout. Tím bylo definitivně rozhodnuto o odkoupení pozemku v Černošicích-Mokropsích, na kterém začínáme stavět školu. Rozšiřujeme tak pedagogickou základnu o další nové kolegy.


2018 – Stěhujeme se a jsme v rejstříku

Rok 2018 se pro Jeden strom stal rokem velkých změn. Z důvodu nesouhlasu ze strany sousedů jsme byli nuceni pozemek na výstavbu školy prodat, abychom následně všechny síly napnuli k rekonstrukci nového objektu nejen pro školu, ale i školku. Po letech strávených na Vackově statku se školka stěhuje po nákladné rekonstrukci blíže k lávce přes Berounku v Dolních Černošicích. Na mnoho dalších let se novým domovem školky stává statek v ulici Na Bluku. Komunitní škola Jeden strom se rozšiřuje o další třídu a stěhuje se blíž k nádraží v Černošicích do Karlštejnské ulice (už máme 1.-4. třídu I. stupně). Lesní mateřská škola Na dvorečku má za sebou první rok fungování v rejstříku škol a školských zařízení. Prošla kontrolou České školní inspekce, jejímž výsledkem bylo ocenění naší pedagogické práce a získání 100% dotace. Na Dvoreček zavádíme vodovodní přípojku a získáváme dotaci na zateplení jurt. Vzniká úroveň středního managementu v Jednom stromě, díky které má každý z projektů svého ředitele.


2019 – Slavíme 10 let od našeho vzniku

Rok 2019 je rokem oslavy 10. výročí založení Jednoho stromu. Školka Jeden strom se stěhuje do prostor Centra Jeden strom a zažívá první školní rok na novém místě. Stále budujeme, tentokrát především zázemí zahrady a pobočné třídy LMŠ. Naše Komunitní škola v Černošicích funguje od dubna 2019 jako samostatný právní subjekt Komunitní centrum Jeden strom. Rekonstruujeme dvůr centra, budujeme zázemí pro další třídu. Získáváme grant Středočeského kraje na rozvoj enviromentální výchovy. Otevíráme první vzdělávací skupinu dětí 2. stupně. Lesní mateřská škola se opět stává katedrovou školou PedF UK. V zázemí LMŠ probíhá realizace projektu zateplení jurt, která je dokončena v únoru 2019. Úspěšně prochází historicky prvním auditem.

2020–22 – Roky proměn, koronaviru a války

V roce 2020 je dokončena registrace a od 1. 9. 2020 zahájen provoz základní školy. LMŠ Na dvorečku se tak rozšiřuje o ZŠ Na dvorečku, ve kterou se transformovala část Komunitní školy Jeden strom. Vše proběhlo díky dokončení rekolaudace objektu v Karlštejnské ulici v Černošicích. Školní rok 2019/20 se stal prvním rokem provozu pobočné třídy LMŠ Na dvorečku v Lipencích-Dolních Černošicích, kde jsme  na pozemku Centra Jeden strom zbudovali zázemí (jurtu) pro třídu 16 dětí. Realizujeme grant EVVO od Středočeského kraje, šablonový grant MŠMT Posílení inkluze v LMŠ, v rámci něhož můžeme zvyšovat kompetence pedagogů v edukaci tématu předčtenářská gramotnost a mít možnost stálé podpory speciálního pedagoga. I nadále LMŠ jako katedrová škola spolupracuje s fakultou školského managementu a andragogiky při PedF UK a s katedrou předškolní pedagogiky UJEP.  Posilujeme tým o nové kolegy a kolegyně z důvodu zvětšující se kapacity zařízení. Do našich školek a školy dochází 192 dětí a žáků. Od roku 2019 do roku 2021 stejně jako mnoho jiných škol a organizací bojujeme s nemocí covid-19, adaptujeme se na nové podmínky, hledáme možnosti, jak fungovat v režimu plném zákazů a doporučení. Když se začínáme nadechovat, přichází válka na Ukrajině a my vytváříme prostor pro setkávání rodin uprchlých z Ukrajiny. Vytváříme první studijní skupinu pro ukrajinské děti z 1. stupně, ubytováváme a staráme se o dvě ukrajinské rodiny. S pomocí komunity rodičů vše zvládáme jak fyzicky, tak finančně.


Školní rok 2022/23 – nadechujeme se

Slavíme 10. výročí založení LMŠ Na dvorečku! Konečně se můžeme v roce bez koronaviru vracet k aktivitám, které nám vždy dávaly smysl. Na podzim jsme vyjeli na víkendový pobyt s rodiči i na týmový pobyt. V lednu až březnu jsme si společně užili lyžařské výcviky v Krkonoších. Základní škola rozšířila provoz o školní jídelnu-výdejnu. Žádáme o navýšení kapacity ZŠ, také začínáme uvažovat o stavbě školy, která by v budoucnosti pokryla svými rozměry potřeby MŠ i 1. a 2. stupně ZŠ. Konec školního roku tradičně obstarávají školy v přírodě, výjezdy 2. stupně do zahraničí a 7 turnusů příměstského letního tábora. Po celý rok se vracíme k tomu, co jsme v minulosti vždy rádi dělali. Propojujeme třídy, učíme se od sebe navzájem, setkáváme se s komunitou rodičů při slavnostech. Rozvzpomínáme se na to, co bylo dříve normální. Také zjišťujeme, jak moc dětem období koronaviru sebralo možnost učit se názorně nebo učit se odolávat zátěži. Čelíme tak novým výzvám.  Všechny třídy našich škol fungují se stabilním týmem pedagogů. Realizujeme celoroční projekt Kolo roku a 10 kořenů Jednoho stromu. Do našich škol dochází 217 dětí a žáků.