Adventní čas

Lesní MŠ Na dvorečku

Adventní čas

Maria hustým lesem šla. Kyrie eleison! Po celá léta les těch míst nevydal ani jeden list, Ježíš a Maria.

A co to nesla pod srdcem? Kyrie eleison! Víc nežli vzácný diadém, děťátko věčnou spásu všem, Ježíš a Maria.

Tu vzešel z trní růží sad. Kyrie eleison! Když lesem nesla dítě spát a ukojila jeho hlad, Ježíš a Maria.

Autor: Petra Němcová


Noci jsou pořád delší, slunce je daleko, nebe je šedé a země černá a bílá. Když je tma nejčernější přicházejí Vánoce. Svítíme si světýlky a svíčkami, abychom se potěšili a nezapomněli, že zase bude světlo a teplo. Je kouzelný ten adventní čas.

Místo na sněhu jsme se klouzali hlínou a listím - roklí to dolů taky dost jede! Dělali jsme stromům blátivé obličeje a dělali jsme obličeje na sebe - logopedickým cvičením zdar! Povídáme si o dobrých skutcích a pomáhání, snažíme se teorii uvést v praxi. Vytváříme andělíčky z papíru a zpíváme si k tomu.

Přestože Dvoreček odložil sněhový šat, který je před Vánoci nejlíbivější, tento týden mu to slušelo. Chystali jsme jej na adventní slavnost. Nanosili jsem si z lesa dříví na oheň, chvojí na výzdobu, obrázky do skleněných dveří, mašličky, světýlka... a nejvíc mu slušela společnost dětí a rodičů, která se sešla u ohně, společného zpěvu a vzájemného milého slova. Teplo a světlo ohniště jsme na chvíli odvážně vyměnili za putování temným lesem a došli jsme odměny přímo andělské. Prošli jsme kouzelnou spirálou a světlo si odnesli s sebou. Aby nám svítilo do tmavých dní a nocí, aby nám svítilo v očích i srdcích.

Konec týdne patřil kultuře a Praze, kde je vždycky blaze. A v Muzeu hudby to platí dvojnásob. Jemný a hravý program Labuťátka nás učil pracovat s napětím a uvolněním těla, seznámil nás s prvky klasického i scénického tance, spojení světa zvířat, pohybu a zvuku - to je něco pro nás. Skvělá stálá expozice Hudební zvěřinec nám zase dala prostor pro samostatné zkoumání dle libosti. Přenádherný prostor muzea, zpáteční cesta přes hřiště pod Petřínem, svátečnost obědvání mimo jurtu, cestování vlakem a tramvají... hezky jsme se měli.

Tak ať Vás andělé opatrují a nezapomeňte, že i v nejhorší noci vychází ocasatá hvězda!


Chcete článek sdílet?