Vítáme jaro

Lesní MŠ Na dvorečku

Vítáme jaro

Petr Opavský


Ze tmy vykukuje světlo života. Kužel svítilny šátrá po zdech, hledá teplo slunce. Rostlinky vylézají z hlíny. Ruce hledají kamarády. Skála sedí, ani se nehne. Kolem se mihne skupina lidí, vyprovází Zimu. Zpívají, pokřikují, hrají ha Žalmana, pouští Morocha po vodě, vrací se s lítečkem. S jarem přichází nové vitamíny, žáby kladou vajíčka, ptáci se rozezpívali. Na skále žlutě kvete tařice. Ze psího dovádění je rvačka, odneslo to naštěsti jen ucho. Zavrtáme se do spacáku a posloucháme jehňátka za jurtou. Filcujeme jarní obrázky, patláme z červené hlíny totem, zdobíme moranu ulitami, které to rituálu s gustem rozdupeme. Jaro je tu, my jsme tu, skála je tu. Vypráví nám o tom Daisy Mrázková.


Chcete článek sdílet?